Betonoskopy - badania nieniszczące

Betonoskopy EU-301 / EU-302 / EU-302S / EU-310 są urządzeniami przeznaczonymi do badania struktury wewnętrznej materiałów stałych takich jak: betony, grafity, granity, piaskowce, marmury oraz cieczy i gazów. Stosowane są do pomiarów elementów budowli, które wymagają wysokich parametrów bezpieczeństwa.

Zasada działania oparta jest na pomiarze zmian parametrów fali ultradźwiękowej o dużej energii przez w badanym materiale. 

Nieciągłości, pęknięcia i różnice występujące w strukturze badanego materiału powodują ugięcia, intreferencje   fali oraz zmiany w czasie przejścia fali akustycznej przez badany materiał.

Nowość!!! Model EU-310 przeznaczony jest do pracy w ciężkich i wymagających warunkach. Zaprojektowany w formie wygodnej, niewielkich rozmiarów walizki. Ułatwia to znacząco transport urządzenia, dodatkowo chroniąc je przed działaniem czynników zewnętrznych.

Model EU-31O:

- 10-calowy dotykowy kolorowy wyświetlacz zapewniający dostęp do funkcji urządzenia, przedstawia przebieg drgań w badanym materiale oraz daje możliwość dokładniejszego określenia zmian struktury materiału
- oscyloskop: dwa kanały pomiarowe, zakres pomiarowy 0-10MHz
- port USB
- dokładność czasu pomiaru do 10ns
- funkcje matematyczne
- zapis danych pomiarowych na nośniku

IMG_20220525_111003IMG_20220525_111427         

Model EU-310

Fala ultradźwiękowa o określonych paramertach wytwarzana jest przez głowicę nadawczą, głowica odbiorcza rejestruje kształt i moment przejścia fali ultradźwiękowej przez badany materiał. Na wyświetlaczu betonoskopu przedstawiony jest wynik pomiaru czasu przejścia fali pomiędzy głowicą nadawczą i odbiorczą oraz kształt i zmiany przebiegu.  Czas pomiaru porównywany jest z czasem wyznaczonym dla wzorca badanej próbki, widoczne odchylenie wyniku pomiaru w stosunku do wzorca świadczy o uszkodzeniu wewnętrznym badanego materiału. Wysoka dokładność EU-310 pozwala zmierzyć zmianę czasu przejścia przez badany materiał do 10ns.

Głowica nadawcza o wysokiej energii pozwala na pomiar materiałów o grubości kilku metrów. Przeprowadzanie pomiaru nie powoduje uszkodzenia, zmiany struktury lub zniszczenia materiału. Przyrząd pomiarowy EU-310 posiada trwałą obudowę i jest odporny na warunki atmosferyczne, może pracować w zakresie temperatur od -10°C do 40°C. Lekkie przenośne urządzenie umożliwia wykonywanie wielogodzinnych pomiarów, wykorzystując energooszczędne układy elektroniczne i nowoczesne akumulatory Li-lon.

 

Betonoskopy z serii 300 są sprawdzonymi, skutecznymi urządzeniami do określenia jakości betonowych budowli, przęseł, filarów, słupów, bloków grafitowych, kamiennych, marmuru. Analiza pomiarów pozwala określić miejsca niejednorodności, zmiany gęstości, pęknięcia, braki oraz inne anomalie w budowie wewnętrznej badanego materiału.

1

Model EU-302S -> Krótki filmik przedstawiający działanie modelu 302S

 

Prędkość dźwięku w danym ośrodku zależy od różnych czynników, np. od naprężeń i gęstości w przypadku ciał stałych, od temperatury w przypadku gazów i cieczy. Dźwięki to fale akustyczne słyszalne przez ludzi, są to drgania cząsteczek ośrodka zachodzące z częstotliwościami od 16Hz do 20KHz; drgania ośrodka zachodzące z częstotliwością powyżej 20KHz są to ultradźwięki. W stałych warunkach prędkości dźwięku w różnych ośrodkach są w miarę stabilne i określone.

Poniżej podano prędkości dźwięku dla kilku ośrodków w warunkach normalnych (temperatura 20°C, ciśnienie normalne 101325Pa):

stal - 5100m/s
beton - 3800m/s
woda - 1490m/s
powietrze - 343m/s

Fale dźwiękowe znacznie szybciej rozchodzą się w wodzie i ciałach stałych niż w powietrzu. Prędkość dźwięku w powietrzu (a także ogólnie - w gazach) wyraźnie zależy od temperatury (ściślej od pierwiastka kwadratowegoz temperatury wyrażonej w kelwinach).

Im wyższa jest temperatura powietrza, tym szybciej poruszają się jego cząsteczki i tym większa jest prędkość dźwięku. W typowych warunkach, jakie spotykamy na co dzień w atmosferze ziemskiej, zmiana temperatury powietrza o 10 stopni Celsjusza spowoduje zmianę prędkości dźwięku o ok. 5m/s.